Verse pruimenvlaai 15 juli 2014

15 juli 2014

Het pruimenseizoen is weer aangebroken! Jaarlijks verheugen veel klanten zich op de eerste verse pruimenvlaaien [proemevlaoj] die uit de oven komen. Vanaf vrijdag 18 juli worden ze weer dagelijks vers gebakken.

Onderstand liedje is wel heel toepasselijk!

Jantje zag eens pruimen hangen,
 O! als eieren zo groot.
 't Scheen, dat Jantje wou gaan plukken,
 Schoon zijn vader 't hem verbood.
 Hier is, zei hij, noch mijn vader,
 Noch de tuinman, die het ziet:
 Aan een boom, zo vol geladen,
 Mist men vijf, zes pruimen niet.
 Maar ik wil gehoorzaam wezen,
 En niet plukken; ik loop heen.
 Zou ik om een hand vol pruimen
 Ongehoorzaam wezen? Neen !

 Voort ging Jantje, maar zijn vader,
 Die hem stil beluisterd had,
 Kwam hem in het lopen tegen
 Vooraan op het middenpad.
 Kom mijn Jantje, zei de vader,
 Kom mijn kleine hartedief!
 Nu zal ik u pruimen plukken,
 Nu heeft vader Jantje lief.
 Daarop ging Papa aan 't schudden,
 Jantje raapte schielijk op.
 Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen,
 En liep heen op een galop.


Auteur: Hiëronymus van Alphen.